X

واکنش معاون امور هنری به نامه ۷۰۰ نفر از اهالی موسیقی به وزیر ارشاد

شنبه, 27 آذر 1395

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نامه اعتراض‌آمیز ۷۰۰ نفر از اهالی موسیقی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: دوستان هر مطلبی در موارد مختلف جامعه موسیقی دارند، ما از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم همه افرادی که در زمینه موسیقی کار می‌کنند هم توجه کرده و هم گوش دهند و هم کار بکنند.

او ادامه داد: معتقدم تعاملات در این زمینه بیشتر باشد استقبال می‌کنیم و مدیرکل دفتر موسیقی نیز گفتم که در این زمینه‌ها بررسی و کار کنند و هر چقدر ما بتوانیم کار‌ها را با دقت بیشتری انجام دهیم بسیار بهتر است.

معاون امور هنری وزارت ارشاد با اشاره به مصاحبه محمد معتمدی درباره نامه ۷۰۰ نفر از اهالی موسیقی به وزیر ارشاد گفت: مصاحبه محمد معتمدی را دیدم و به نظرم صحبت‌های خوبی کرده بود و اینکه گفته بود ما همه دنبال این هستیم که موسیقی کشور ارتقا پیدا کند بسیار خوب بود.

مرادخانی ادامه داد: درست هم همین است ما همه باید کاری بکنیم تا موسیقی کشور ارتقا پیدا کند و از همه کسانی که این دغدغه را دارند تشکر می‌کنم.

او بیان کرد: معتقدم این نامه فضا را با توجه به اینکه نزدیک به جشنواره هم هستیم، متشنج نمی‌کند بلکه فضای نقد را ایجاد کرده و معتقدم به سمت دشمنی نمی‌رود بلکه یک فضای نقد ایجاد شده که بسیار خوب است چراکه باید یکدیگر را نقد کنیم.

چاپ
>