X
از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

نشست هم اندیشی انجمن موسیقی استان قزوین با رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

شنبه, 12 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران؛ درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت:این نشست به منظور تبادل اندیشه،استفاده از ظرفیت و توانمندی های انجمن موسیقی استان قزوین برگزار شده است.

محمد درافشانی از انجمن موسیقی استان قزوین خواست تا برنامه های این انجمن را جهت بررسی و اولویت بندی برنامه ها و اعلام نوع همکاری سازمان به سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین اعلام کنند.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری متولی اصلی در حوزه موسیقی نیست ولی تلاش می کنیم تا حمایت کلی از انجمن موسیقی داشته باشیم.

درافشانی افزود:انجمن موسیقی استان قزوین از حوزه های مهم فرهنگی شهر قزوین است،بنابراین سعی می کنیم در برنامه های روز قزوین از ظرفیت و توانمندی انجمن موسیقی استفاده کنیم.

چاپ
>