X

محمد مقدسی: جشنوارۀ موسیقی جوان سکوی پرتاب استعدادهای درخشان است

یکشنبه, 12 شهریور 1396

نوازندگان جوان در بخش ساز کمانچه در سه ردۀ سنی در حضور استادان داود گنجه‌ای، علی‌اکبر شکارچی، مهدی آذرسینا، محمد مقدسی، هادی منتظری، و اردشیر کامکار به اجرای رپرتوار مورد نظر در مرحلۀ نهایی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارمین روز جشنواره تنها به ساز کمانچه اختصاص داشت. رپرتوار گروه «الف» آوازهای ابوعطا و دشتی، گروه «ب» آواز بیات ترک و گروه «ج» دستگاه سه‌گاه و گوشه‌های مربوط به آن بود که به نوبت مقابل هیئت داوران به اجرا پرداختند.

محمد مقدسی داور بخش کمانچه یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان در مورد کیفیت اجراهای این دوره گفت: جوانانی پراستعداد و علاقه‌مند در این دوره حضور داشتند. گروه سنی «ب» از کیفیت اجرایی بهتری نسبت به دیگر گروه‌ها برخوردار بود، اما توقع از گروه سنی بعدی بیشتر بود. متأسفانه برخی با اینکه ردیف می‌نواختند اما آنچنان که باید توجهی به اصالت ردیف نداشتند. آرشه‌کشی‌ها برای اجرای قطعات ضربی مطابق آنچه ما می‌دانیم، غلط بود اما بیشتر به صدا توجه داشتند. اما در مجموع استعدادهای خوبی در این دوره وجود داشت.

او در ادامه به نقاط قوت و ضعف شرکت‌کنندگان اشاره نمود و گفت: برخی از شرکت‌کنندگان احساس ردیف را نمی‌دانستند. یکی از بزرگ‌ترین اصالت‌های موسیقی ایرانی حضور استاد و شاگرد در کنار یکدیگر است. این موضوع باعث می‌شود آنها احساس را درک کنند، تا صرفاً نت را اجرا نکنند. با وجود کمبود هنر در حال حاضر، اگر این استعدادها تحت تربیت استادان خوب قرار بگیرند به‌خوبی می‌توانند شکوفا شوند و برای جامعۀ موسیقی آینده سودمند باشند.
این نوازندۀ کمانچه در مورد اهمیت این جشنواره گفت: جشنوارۀ موسیقی جوان سکوی پرتاب استعدادهای درخشان و بستر بسیار خوبی است، اما باید آینده‌نگری شود و برای بعد از این جشنواره هم برنامه‌ای برای این استعدادها در نظر گرفته شود.

چاپ
>