X
در زادروز استاد علی تجویدی

علیرضا افتخاری: استاد تجویدی یک عمر زحمت کشیدند اما چیزی به لحاظ مالی برای ایشان نداشت

یکشنبه, 16 آبان 1395

به گزارش نای، علیرضا افتخاری، خواننده‌ی موسیقی ایرانی در مورد استاد تجویدی گفت: استاد تجویدی چه برای من و چه برای بقیه‌ی هنرمندان حکم یک بزرگ و یک پدر را داشتند. شخصیت‌شان دقیقاً مثل ساخته‌های خودشان خوب و شیرین بود و انسانی دوست‌داشتنی بودند.

وی در ادامه در مورد همکاری با ایشان اظهار داشت: استاد تجویدی برای من دست‌خط نوشتند که بنده کارهایشان را اجرا کنم و به لطف خدا و به کمک خود استاد آثاری از ایشان را اجرا کردیم، کارهایی مثل «یاد استاد»، «دنبال دل» با کلام شعرای عزیزمان بیژن ترقی و معینی‌کرمانشاهی که با استقبال شایانی روبه‌رو شد و در تیراژ بالایی منتشر شدند.

وی افزود: اگر استاد تجویدی می‌دانستند که تا این حد کارها مورد استقبال عموم قرار می‌گیرند از سوی خود ما روانه‌ی بازار می‌شد. در ابتدا ناشران کارها را مدام به یکدیگر پاس می‌دادند تا دست آخر آقایی از شیراز کل کارها را به مبلغ سه میلیون تومان خرید و فکر می‌کنم پنج‌ـ شش میلیون هم تیراژ خورد که یک میلیون تومان استاد تجویدی گرفتند و حدود ۲ میلیون تومان هم من گرفتم و پانصد هزار تومان هم برای تنظیم و استودیو بل به آقای مهرداد کاظم دادند. ما یک کاست هم به رسم هدیه دریافت نکردیم. استاد تجویدی یک عمر زحمت کشیدند اما چیزی به لحاظ مالی برای ایشان نداشت.

چاپ
>