X

ششمین نشست موسیقی «دوشنبه های آینه دار» برگزار می شود

یکشنبه, 24 بهمن 1395

ششمین نشست تخصصی ماهانه «دوشنبه های آینه دار» با سخنرانی دکتر آذین موحد و موضوع «هماهنگی روان- تنی و بیان موسیقیایی؛ کاربرد تکنیک الکزندر در نوازندگی» برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ششمین نشست تخصصی ماهانه «دوشنبه های آینه دار» ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه با سخنرانی دکتر آذین موحد و موضوع «هماهنگی روان- تنی و بیان موسیقیایی؛ کاربرد تکنیک الکزندر در نوازندگی» در گالری محسن برگزار می شود.

در بخشی از توضیحات این نشست آمده است:

چاپ

>