X

جدول برنامه‌های سمینار خلاقیت در موسیقی ایران

یکشنبه, 5 اردیبهشت 1395

سمینار «خلاقیت در موسیقی ایران» به دبیری هنرى سمینار استاد حسین علیزاده و دبیری اجرایى دکتر آذین موحد از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور هنرمندان برگزار خواهد شد.

سمینار «خلاقیت در موسیقی ایران» شامل سخنرانى‌ها و کارگاه‌هاى آموزشى خواهد بود و اجراهایى توسط نوازندگان تار و سه‌تار مبتنى بر سبک‌هاى مختلف هنرمندان قدیم تا دوران معاصر را شامل خواهد شد. دبیر هنرى سمینار استاد حسین علیزاده و دبیر اجرایى آن دکتر آذین موحد، مدیر گروه موسیقى پردیس هنرهاى زیبا است. هنرمندانى که در این سمینار حضور خواهند داشت عبارتند از: داریوش طلایى، حسین علیزاده، داریوش پیرنیاکان، مسعود شعارى، هومان اسعدى، مهرداد پاکباز، پویان بیگلر، محمد آدینه، ایمان وزیرى، بهاره فیاضى و تینوش بهرامى. در ذیل جدول زمان‌بندی این سمینار آمده است.

index

چاپ
>