X

انتشار «آوازهای محلی ایرانی» با آهنگسازی رضا والی

شنبه, 21 فروردین 1400

آلبوم «آوازهای محلی ایرانی» شامل آثاری از دو دوره‌ی آهنگسازی رضا والی توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

به گزارش نای، در دفترچه آلبوم می‌خوانیم:

از اوایل سال‌های ۱۹۹۰ میلادی، والی از زبان موسیقایی مدرنیسم اروپایی فاصله گرفت. تمرکز خود را بر روی آثاری بر اساس موسیقی محلی ایران قرار داد. این آثار شامل ۱۷ مجموعه‌ی مختلف می‌شوند که برای آنسامبل‌های متفاوت نوشته شده‌اند.

قطعه‌های زیر در این آلبوم، آثاری از این دوره‌اند:

ـــ آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۹).

ـــ آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۱ب).

ـــ آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۵).

ـــ کوارتت زهی شماره‌ی ۲.

قطعات:

ـــ سه‌گاه، دوبل کنسرتو برای نی، کمانچه، و ارکستر.

ـــ کوارتت زهی شماره‌ی ۳.

چاپ
>