X

«آیین آواز» در زنجان برگزار می شود

یکشنبه, 5 آذر 1396

نخستین ویژه برنامه «آیین آواز» در شهرستان ها با برگزاری نشست تخصصی «آشنایی زدایی در آواز ایرانی» میزبان علاقه مندان موسیقی در شهر زنجان خواهد بود.

نخستین نشست «آیین آواز» در شهرستان‌ها عصر پنجشنبه ۹ آذر با برگزاری نشست تخصصی «آشنایی زدایی در آواز ایران» به سخنرانی علی شیرازی در فرهنگسرای امام (ره) زنجان برگزار می‌شود.

علی شیرازی خواننده و مدیر برگزاری ویژه برنامه «آیین آواز» در این نشست درباره «آشنایی‌زدایی در آواز ایرانی» به صحبت و بحث خواهد پرداخت. این در حالی است که جاوید عباسی فلاح خواننده و مدیر برگزاری «آیین آواز» زنجان نیز به عنوان کارشناس‌مجری نشست در این بحث فنی و تئوریک، مشارکت و پرسش‌هایی را مطرح خواهد کرد.

شیرازی در این مباحثه پس از تعریف اولیه موضوع مبحث، به ضرورت ارائه قسمت‌های آشنایی‌زدایانه در آواز ایرانی شامل ساخت انواع جمله‌های تحریری غیرردیفی اما وابسته به ردیف آوازی به همراه نگرشی تازه بر عنصر حس و حال در آواز، تلفیق شعر و موسیقی و بقیه مؤلفه‌ها برای گریز از رکود و تکرار در تولید و عرضه آثار آوازی خواهد پرداخت.

اجرای آواز توسط هنرجویان برتر کلاس‌های آواز به همراه تعدادی از خوانندگان استان زنجان از جمله بخش های دیگر نشست «آیین آواز» در شهر زنجان خواهد بود.

چاپ
>