X

اجرای تصنیفی به یاد استاد شهیدی تا تک نوازی بابک کوهستانی

پنجشنبه, 31 تیر 1400

به گزارش نای در روز سوم اجراها، در ابتدا گروهی سه نفره متشکل از سهیل کاکاوند نوازنده بم‌تار، علی عابدین نوازنده سنتور و مسعود آذین نوازنده تار به روی صحنه رفتند و قطعات خرامان (مقدمه دشتی)، تکنوازی تار (درآمد دشتی)، سرگشته (چهار مضراب دشتی)، تکنوازی سنتور (اوج، اشاره به قرچه و رضوی، فرود)، زلف پریشان (تصنیف بیات راجه)، عراق، نهیب، قرایی و سارنگ، برداشتی از تصنیف «گریه را به مستی» اثر عارف قزوینی به یاد استاد زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی و اشتیاق (رنگ دشتی) را اجرا کردند.

اجرای دوم روز سوم، به تک‌نوازی ویلن بابک کوهستانی اختصاص داشت و این هنرمند قطعات پارتیتای شماره ۳ اثر باخ که شامل ۷ قسمت بود و همچنین سونات شماره ۵ اثر ایزای که در دو قسمت بود را اجرا کرد.

بابک کوهستانی دلیل قطعاتی که برای اجرا در این برنامه انتخاب کرده بود را تنوع قطعات و همچنین استفاده از قطعات دوران مختلف تاریخی و همچنین استفاده از قطعات محبوب را جزو دلایل اصلی انتخاب این قطعات دانستند.

اجرای پایانی روز سوم به دونوازی بابک راحتی نوازنده سه تار و سهیل اله‌دادیان نوازنده تنبک اختصاص داشت و این گروه قطعات مقدمه ضربی در ابوعطا و مایه گردانی، ضربی نوا و ضربی حجاز و ابوعطا (براساس اجرایی از استاد کسائی) را اجرا کردند. این قطعات روایتی مرکب از آوازهای شاخص با محوریت ابوعطا بود.

گفتنی‌ست؛ این فصل از برنامه‌ها در سه دوره توسط انجمن موسیقی ایران برنامه‌ریزی و به صورت ماهیانه اجرا خواهد شد. گونه‌های مختلف موسیقی از جمله موسیقی دستگاهی، نواحی و کلاسیک غربی در این دوره در جدول برنامه‌ها گنجانده شده‌اند تا از حداکثر ظرفیت هنرمندان موسیقی در سه دوره برگزاری استفاده شود.

مجموعه کنسرت‌های آنلاین در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ طبق جدول‌های اجرایی پخش خواهند شد.

چاپ
>