X

۱۶ درخواست مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی بررسی شد

سه شنبه, 11 آبان 1400

به گزارش نای به نقل از روابط عمومی دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی، با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا، ۸ و ۹ آبان ماه به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

در این دو جلسه در مجموع ۱۶ پرونده متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه موسیقی توسط اعضای شورا بررسی شد. در صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورا در هشتم آبان پرونده ۹ نفر از متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد موسیقی بررسی شد.

پنج نفر از متقاضیان از استان‌های گلستان، قزوین، زنجان، کرمانشاه، هرمزگان از هر استان یک نفر به صورت آنلاین، همچنین از استان‌های خوزستان و لرستان هر کدام یک نفر و استان تهران دو نفر به صورت حضوری در مصاحبه شرکت کردند.

همچنین روز یکشنبه ۹ آبان ماه صد و هشتاد و نهمین جلسه این شورا تشکیل شد و پرونده هفت نفر از متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد موسیقی بررسی شد که شش نفر از متقاضیان، از استان‌های گلستان، دو نفر، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس هرکدام یک نفر به صورت آنلاین، همچنین یک نفر از استان تهران به صورت حضوری در مصاحبه شرکت کردند و پرونده متقاضیان بررسی شد.

این جلسات به منظور رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری، ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور و رسیدگی به درخواست متقاضیان تاسیس آموزشگاه‌های آزاد موسیقی، برگزار می‌شود.

شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی متشکل از حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان، محمد اله‌یاری‌فومنی سرپرست دفتر موسیقی، احمد صدری به عنوان نماینده فرهنگستان هنر و علی اکبر صفی پور، مدیرکل دفتر آموزش است.

چاپ
>