X

یادداشت حسین علیزاده به مناسبت فرارسیدن سال نو

سه شنبه, 18 اسفند 1394

در متن حسین علیزاده، به مناسب فرارسیدن سال نو، می‌خوانیم:

«صلح، نتیجه‌ی جدال بدون کینه و خشونت است و بهترین عیدى، شستن کینه‌هاست با احساس پیروزى.

دوستان و هنرمندان عزیز؛ براى اولین‌بار در تاریخ موسیقى ایران حدود هفتصد نفر با ارزش‌هاى انسانى و حقوقى برابر، در آزمایشى قرار گرفتند که طعم شیرین اتحاد و همبستگى را در پی تجربه‌شان داشت؛ صف در برابر دوستان، نه دشمنان.

ما همه مخالفین و موافقین، در حیطه‌ی آزمایشِ آزاده‌خواهى و یا به نوعى تمرین دموکراسى، قرار گرفته‌ایم که حق یک جامعه‌ی پویاست. ما از ساسان فاطمى به خاطر شخص او دفاع نکردیم که ایشان خود قادرند. می‌توان گفت ما در نهایت با پشتیبانى از ایشان، مراحل حق‌طلبى را تجربه کردیم و طعم شیرین اتحاد را چشیدیم.

مسلماً جنگى در کار نبود تا پیروزى را تقسیم کنیم. شما با استقامت خود نشان دادید که می‌توانید به هنرمندان و همکاران خود اطمینان دهید تا آنها با همیارى و اتحاد شما در امنیت باشند. ما نام‌هاى خود را، نه براى شخص ساسان فاطمى که براى عشق و همبستگى کنار هم گذاشتیم و زیباترین نتیجه را گرفتیم.

من شخصاً از طرف فاطمى عزیز به شما تبریک گفته، شما را مژده‌دهنده‌ی موسیقدانان آزدی‌خواه و آزادمنش می‌دانم. قبل از اینکه آقاى فاطمى به هر دلیلى و با میانجی‌گرى و دخالتِ حتى اشخاص بى‌ربط، قانع شده باشند، هدف انجام شده، چرا که هدف ما آسایش ایشان بود که خود ارزشى والاتر از قانع شدن فعلى‌شان را داشته و دارد.

اما دوستان عزیز؛ طى چندین ماهى که گذشت به دستاورد همبستگى خود بنگرید و به آن بهاى لازم را بدهید. ما توانستیم دوست هنرمند، فاطمى عزیز را دلگرم به عشق خود کنیم و در مقابل، دوستان خانه را نیز متوجه این اتحاد کرده و ثمره‌ی آن را ببینیم. همان‌طور که مشاهده کردید، مدتى است که دوستان خانه‌ــ به همت شماــ فعال‌تر شده و به تازگى نیز سعى کرده‌اند که خبرهاى گوناگون را در سایت خانه گذاشته و جلسات پى در پى تشکیل داده تا به اتحاد شما خواسته و ناخواسته جواب مثبت دهند.

اینجانب بارها متذکر شده‌ام دوستان‌مان در خانه‌ی موسیقى اغلب هنرمندانى هستند که قصد خیر داشته‌اند، اما زمان و مکان شرایط‌ساز است…

و اما نکته‌ی حساس اینجاست که همه چیز تازه شروع شده، براى دوستى، براى مسئولیت، براى سازندگى. موضوع آقاى فاطمى فقط چاشنى این حرکت بود، نه هدف.

هدف؛ اتحاد، انتقاد، و رسیدن به دموکراسی است که با شرکت فعال خود در انتخابات، زیر نظر اشخاص ذیصلاح، به آن صورت عمل بخشیده و با شناخت از افراد به آنها رأى دهیم.

البته امیدواریم، همان‌طور که اینجانب بارها در جلسات خانه‌ی موسیقى متذکر شده‌ام، در رأى‌گیرى فقط جاى صندلى‌ها عوض نشود. با این امید که اگر نسل جوان در مدیریت قرار گرفت، طبق سنت عمل نکرده و ظرفیت انتقادپذیرى خود را گسترش داده و گوش شنواى خود را بدون ملاحظات در اختیار اعضای خانه‌ی خود قرار دهند و در نتیجه با نیروى اتحاد و دوستى به حل مشکلات موسیقى همت گمارند و نیز دوستان قدیم، رنج چندباره‌ی مسئولیت را از خود زدوده و راه را براى آینده‌ی نسل جوان هموار سازند.

سال نو براى موسیقى و موسیقیدانان رنج کشیده‌ی ایران مبارک باد.

حسین علیزاده

هیجدهم اسفند نود و چهار

چاپ
>