X

گزارش چهارمین جلسه‌ی شورای هنری ارکسترها

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395

به گزارش نای، چهارمین جلسه‌ی شورای هنری ارکسترها شنبه ۹۵/۲/۱۸ با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمد سریر در سالن تشریفات تالار وحدت برگزار شد. در این جلسه کلیات قرارداد نوازندگان و ساختار سازمانی پیشنهادی بنیاد رودکی برای مدیریت ارکسترها تحت عنوان مرکز ارکسترها که ارکان آن شامل رئیس مرکز، مشاوران و شورای هنری، کمیته‌ی فنی، کارشناس تدوین برنامه و واحد اجرایی است مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت. همچنین بر اساس تصمیم‌گیری شورای هنری ارکسترها مقرر گردید بنیاد رودکی در راستای ارتقای سطح کیفی ارکسترها مقدمات اعزام ۱۲ نفر نوازنده‌ی جوان ایرانی به کشور ایتالیا جهت همکاری با ارکستر جوانان جهان را فراهم نماید. از دیگر مصوبات جلسه مزبور با نگاه ملی به ارکسترها، برگزاری تور کنسرت شهرهای اصفهان، شیراز و غیره در سال جاری است.

ارکسترها با تصویب کلیات قرارداد نوازندگان، بنیاد رودکی از امروز آمادگی دارد نسبت به انعقاد قرارداد نوازندگان واجد شرایط و مورد تأیید شورای هنری اقدام نماید.

لازم به ذکر است از جمله وظایف شورای هنری ارکسترها بررسی تصویب و نظارت بر حسن اجرای کلیه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌ی سالانه ارکستر انتخاب نوازندگان، رهبران، سولیست‌ها و خوانندگان، تعیین حقوق و مزایای اعضای ارکستر تهیه و تدوین شاخص‌های کمی و کیفی انتخاب و ارزیابی رهبران و سولیست‌های مهمان و. است.

گفتنی است فرهاد فخرالدینی و علی رهبری به دلیل مخالفت با برخی از مفاد پیشنهادی، جلسه را ترک کردند و این جلسه با حضور دیگر اعضای شورا ادامه پیدا کرد.

چاپ
>