X

گزارش تصویری شانزدهمین روز جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

جمعه, 24 شهریور 1396

در شانزدهمین روز جشنوارۀ ملی موسیقی جوان در سئانس اول هنرمندان اهل سیستان و بلوچستان در بخش سازهای دونلی، قیچک، بنجو، تنبورک، دُهُلک، آواز، سُرنا، دُهُل و در سئانس دوم هنرمندان در بخش موسیقی الموت، موسیقی قشقایی، ضرب زورخانه، نی انبان، و در سئانس سوم موسیقی کردی در بخش آواز، دوزله، سرنا، شمشال، نرمه نای و ضرب به اجرای رپرتوار منطقۀ خود پرداختند.

عکاس: کیان معاذیان

چاپ
>