X

کیفیت آموزش هنر به جای کمیت مورد توجه باشد

چهارشنبه, 18 تیر 1399

مدیران دانشگاه سوره با مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی که سه‌شنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد، دربارۀ همکاری و تعامل در حوزۀ هنر گفت‌وگو کردند.

به گزارش نای، سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: طبق آمارهای موجود در حال حاضر بیش از ۲۹۰ هزار نفر در آموزش عالی در حال تحصیل هنر هستند. بین تعداد هنرآموخته‌ها و نیروی انسانی هنر و نیاز جامعه و فضاهای فعالیت‌های حرفه‌ای هنر تناسب وجود ندارد. ضرورت دارد با نگاه فرایندمحور از فعالیت‌های جزیره‌ای بدون درنظرگرفتن زمینه‌ها و پیامدهای آن و شرایط اجتماعی و فرهنگی کاسته شود و به جای تمرکز و توجه بر کمیت در آموزش هنر برای کیفیت آموزش هنر فکر و برنامه‌ریزی شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی از آفت‌ها و تنش‌های فعلی تعدد جشنواره‌هاست، برخی از این جشنواره‌ها، خود به یک آسیب تبدیل شده‌اند. البته جشنواره‌هایی نیز هستند که مهم، کیفی و تأثیرگذارند و ضرورت دارد که تداوم یابند.

دکتر محمدحسین ساعی؛ رییس دانشگاه سوره در این جلسه گفت: دانشگاه سوره تمایل دارد که در حوزه‌های گوناگون با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری کند و در حوزه آموزش و پژوهش هنر، بررسی مسائل آموزش هنر و نیازهای این حوزه تعامل داشته باشد. همچنین در نظر داریم با توجه به نیازهای امروز عرصه هنر رشته‌های جدیدی را در دانشگاه سوره راه‌اندازی کنیم و رشته موسیقی را دوباره در این دانشگاه برقرار کنیم.

در این نشست حمید قبادی؛ مشاور اجرایی معاونت امور هنری، محمد اله‌یاری؛ مدیرکل دفتر موسیقی، علی‌اکبر صفی‌پور؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری، احمد صدری؛ مشاور معاون هنری و مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.

کاظم نظری؛ مدیر دانشکده هنر دانشگاه سوره، یوسف خجیر؛ مدیر دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، سیدامین موسوی؛ مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأت‌ها و محمداسماعیل شفیع‌پور؛ مدیر امور فرهنگی دانشگاه سوره نیز پیشنهادهای خود را بیان کردند.

چاپ
>