X

کنسرت منظر گروه دلنوازان برگزار شد

سه شنبه, 23 آذر 1395

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، دامون شش بلوکی مدیر برگزاری این کنسرت توضیح داد: کنسرت «منظر» گروه دلنوازان جمهوری آذربایجان با اجرای آثاری منتخب از هنرمندان و نوازندگان جمهوری آذربایجان و ایران در مرکز همایش های برج میلاد کنسرتی را در موغامات شور و همایون برگزار کردند.

وی ادامه داد: در این اجرا قطعاتی از خان باکی اف، مالک منصوراف، فرامرز گرمرودی و همچنین قطعاتی با برداشت از موسیقی فولک اجرا شد. از نکات جالب توجه اجرا در بخش دو، عقب نشستن مالک منصوراف و الشن منصور و اجرای دونوازی تار و کمانچه دو تن از شاگردان جوانش در صندلی آن ها بود.

شش بلوکی بیان کرد: خوشبختانه در فضایی که ایجاد شد استاد فرامرز گرمرودی هم بر این اعتقاد بود که این اجرا با هدف معرفی پیوندهای موسیقی دو کشور و آموزش دانسته ها به نسل های بعد می تواند در آینده نیز ادامه پیدا کند.

چاپ
>