X
در تالار رودکی برگزار می‌شود:

کنسرت تنبورنوازی حیدر کاکی

دوشنبه, 20 اردیبهشت 1395

کنسرت تنبورنوازی حیدر کاکی دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

به گزارش نای، این کنسرت به صورت بداهه و بر اساس مقام‌های کهن تنبور در دو بخش اجرا می‌شود.

در بخش اول، قطعاتی براساس مقام‌های شاخوشینی و هی‌گیان و حقن حقن و داودنه کوره اجرا می‌شوند که این قطعات عبارتند از: ۱. پریزاده ۲. مقام شاخوشینی ۳. قطعه‌ی پریشان‌یار ۴. نوای کهن ۵. قطعه‌ی وهارکه ۶. نوای تنبور ۷. یادیار ۸. آواز عشق ۹. وصل یار.

در بخش دوم، بداهه‌نوازی بر اساس مقام‌های تنبور است ابتدا مقام ساروخانی و اجرای قطعه ده ضربی که براساس همین مقام و اشاره‌ای به مقام سحری است شروع می‌شود و در ادامه بداهه‌نوازی در مقام قطار و سحری اجرا می‌شود. سپس قطعه‌ی دوضربی بر اساس سحری و حالت‌هایی از شور اجرا خواهد شد و قطعه‌های گردون و بیداد و بیکران و خان‌امیری که از قطعات قدیمی‌تر هستند اجرا می‌شود.

در این کنسرت همایون کاکی با تمبک و کوزه پدرش را همراهی می‌کند.

چاپ
>