X
با اجرای آثاری از بتهوون، شوترب، شومان و... در تالار وحدت

کنسرت ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران

چهارشنبه, 20 مرداد 1395

ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران به مدت سه شب قطعاتی از آهنگسازان بزرگ جهان همچون بتهوون، شوبرت و شومان را به صورت مشترک اجرا می‌کنند.

به گزارش نای، ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران در کنسرتی مشترک که در قالب پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» برگزار می‌شود، قطعاتی از آهنگسازان برجسته‌ موسیقی کلاسیک جهان همچون بتهوون، شوبرت، شومان و… را در تالار وحدت تهران اجرا می‌کنند.

در شب اول، قسمت اول، ارکستر جوانان جهان قطعات سلاحی از عشق، اُپوس ۱۲ برای ارکستر از جوزپه وردی، دوئت آریا برای ویلن، ویولا و ارکستر از ادوارد الگار، قطعه‌ی رؤیایی برای ویلن و ارکستر از شوپن، تصنیف خیال اُپوس ۱۰۱ برای ویولا، ویلن و ارکستر از آنتونن دورژاک و قطعه‌ی روندو برای ویلن و ارکستر از کامیل سانس‌سنت، را با رهبری دامیانو جورانا اجرا خواهند کرد.

بخش دوم نیز به اجرای سمفونی ۷ بتهوون در لا ماژور اُپوس۹۲ توسط ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران، را با رهبری دامیانو جورانا اختصاص خواهد داشت.

در شب دوم بخش نخست، ارکستر جوانان جهان قطعاتی از ساخته‌های دامیانو جورانا برگرفته از آواها و تغمه‌های مدیترانه‌ای را با سولیست‌ها؛ فابریزیو فالاسکا ویولن، دنیل والابرگا ویولا و اویتون بهارگوک ویولن‌سل اجرا می‌کند.

در بخش دوم ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران دو قطعه «آرارات» و «لاو سانگ» را با رهبری لوریس چکناوریان برای علاقه‌مندان اجرا خواهند کرد.

در سومین شب کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان با ارکستر سمفونیک تهران نیز در بخش نخست اورتور نرما از وینچنزو بلینی و سمفونی ۷ شوبرت در سی مینور با رهبری نصیر حیدریان نواخته خواهد شد. در بخش دوم از آخرین اجرای مشترک این دو ارکستر نیز سمفونی ۴ شومان در ر مینور اُپوس ۱۲۰ با رهبری نصیر حیدریان برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان با ارکستر سمفونیک تهران در قالب پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» از روز ۲۰ تا ۲۲ مرداد جاری به مدت سه شب در تالار وحدت تهران اجرا می‌شود.

چاپ
>