X
مدیرعامل خانه موسیقی:

کمک های مالی به خانه موسیقی شفاف و مشخص است

شنبه, 16 اردیبهشت 1396

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در پی صحبت های مطرح شده از سوی محمدباقر قالیباف در دومین مناظره انتخاباتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به موضوع کمک شهرداری به خانه های هنر گفت: ما بارها در خصوص کمک سالهای اخیر مجموعه شهرداری تهران به نهاد خانه موسیقی توضیح داده ایم ولی با توجه صحبت اخیر آقای قالیباف باید یک بار دیگر به صراحت و شفافیت اعلام کنیم که شهرداری تهران با کمک سه میلیارد تومانی ساختمان شماره ۲ را به منظور استقرار امور رفاهی و مسکن و واحد های عضویت و بیمه تهیه و دراختیار خانه موسیقی قرار داده است.

نوربخش افزود: مبلغ یکصد میلیون تومان نیز مصوب شورای شهر است که سالانه از سوی شهرداری به این نهاد پرداخت می‌شود .

وی در پایان با اشاره به اینکه نهاد مدنی خانه موسیقی هیچگونه ردیف بودجه ای ندارد گفت: نهاد مدنی خانه موسیقی با بیش از پانزده هزار عضو،  از محل کمک های فرهنگی دولت و دیگر نهادهایی مثل شهرداری و شورای شهر اداره می شود همچنان که اغلب شهرداری های دنیا از فعالیت های فرهنگی و هنری شهروندان و نهادهای صنفی حمایت می کنند .

مدیرعامل خانه با این توضیح این نکته که اقدام تهیه ساختمان شعبه دو به نوعی در راستای افزایش کیفی خدمات رسانی به هنرمندان شهر بوده و شایسته تقدیر است گفت: خانه موسیقی نهادی است که در فرآیند انتخابات و تحت نظارت هیئت مدیره و بازرس قانونی اداره می شود و کلیه حساب های آن شفاف و قابل دسترسی و بررسی است .

چاپ
>