X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

کریم قربانی: برگزیدگان رها نشوند و در آینده نیز به آنان کمک شود

جمعه, 22 تیر 1397

در آستانه شروع دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان، داوران هر بخش به ارزیابی آثار ارسال شده می پردازند تا از میان آن ها برگزیدگانی را برای رقابت در این جشنواره انتخاب کنند. کریم قربانی نیز به عنوان یکی از داوران بخش ویلنسل جشنواره از کم و کیف این آثار به روابط عمومی آن گفت :نسبت به سال های قبل باید اشاره کنم که رپرتوآر را دو درجه سخت تر کرده ایم. خوشبختانه بازخورد خوبی از این کار گرفتیم و در هر سه گروه سنی شاهد اجرا های بسیار خوبی بودیم. تقریبا در هر سه رده سنی حدود هفتاد درصد قابل قبول بودند. تعداد شرکت کنندگان گروه سنی ج کمتر بود، اما ارائه خوبی داشتند. در مجموع می توان گفت بسیار خوب بوده است.

او در خصوص جشنواره موسیقی جوان و تاثیر آن در پیشرفت شرکت کنندگان ابراز کرد: در وهله نخست مدیریت جشنواره مطرح است. مدیریت جناب اسعدی را می بینیم و حرکت و پویایی را در جشنواره شاهد هستیم.همچنین وقتی برگزیدگانی در جشنواره مشخص می شوند باید حمایتی نیز صورت بگیرد و این به متولیان امر برمی گردد. پیشنهاد ما این است که برگزیدگان رها نشوند و در آینده نیز به آنان کمک شود.

چاپ
>