X

کتاب موسیقی کُرال ایران منتشر شد

چهارشنبه, 5 مرداد 1401

به گزارش نای ، در فصل اول، «تاریخچۀ موسیقی کُرال ایران» بررسی شده است؛ فهرستی از آثار کُرال آهنگسازان ایرانی تدوین شده و فعالیت گروه‌های کُر ایرانی مطالعه گردیده است. در این فصل هم‌چنین، جریان‌سازان موسیقی کُرال کشور معرفی شده‌اند.

در فصل دوم «مسائل و چالش‌های موسیقی کُرال ایران» تحلیل شده‌ند؛ مسائلی نظیر بافت موسیقایی، پیوند شعر و موسیقی، تنظیم کُرال آوازهای محلی و چالش‌های نظیر پیچیدگی‌های نگارش آثار کُرال و غرابت شیوۀ آواز کلاسیک.

در فصل سوم «گسترش موسیقی کُرال در ایران»، به ضرورت‌های اجتماعی، موسیقایی و ادبی گسترش موسیقی کُرال در ایران پرداخته شده، همچنین موانع، و راه‌های گسترش موسیقی کُرال ایران شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند.

محدودیت منابع مکتوب در زمینۀ موسیقی کُرال ایران باعث شده که پژوهشگر از روش میدانی بهره گیرد و برای انجام تحلیل‌های دقیق‌تر، از پرسشنامه‌ای شامل ۲۷ گزاره استفاده کند که ۱۷۰ نفر از اعضای جامعۀ موسیقی به آن پاسخ داده‌اند. همچنین مصاحبه‌هایی با ۲۲ نفر از آهنگسازان، رهبران کُر و پژوهشگران ایرانی پیرامون موسیقی کُرال انجام شده که عمدتاً در تحلیل‌های فصول دوم و سوم کتاب بسیار سودمند واقع شده‌اند. به‌جهت اهمیت دیدگاه‌ها، متن کامل مصاحبه‌های مذکور نیز در فصل چهارم کتاب، تحت عنوان «مصاحبه‌ با آهنگسازان، رهبران کُر و پژوهشگران» قرار گرفته است.

کتاب «موسیقی کُرال ایران» برای رهبران و خوانندگان گروه‌‌های کُر، به‌ویژه در جهت گزینش و تفسیر قطعات کُرال مفید است، برای آهنگسازان سودمند است، به‌عنوان منبع درس آواز جمعی (گروهی) هنرستان موسیقی و مراکز دانشگاهی قابل استفاده است، برای علاقه‌مندان موسیقی معاصر ایران خواندنی است.

شایان ذکر است که نگارنده، کتاب را به هموطنان عزیز ارمنی تقدیم کرده است و از این طریق نقش برجستۀ موسیقی‌دانان ارمنی در موسیقی کُرال ایران را ارج نهاده است.

چاپ
>