X

پیام معاون امور هنری به یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی

دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در این پیام آمده است:

چشم من در ره این قافله راه بماند
              تا به گوش دلم آواز  درا  بازآمد             «حافظ»
«در هماره‌ی روزگار، «هنر» بنا به رسالت و کارکرد وجودی، برای روایتِ «انسان» و دغدغه‌های ذهنی او و ارتباطش با جهان پیرامونی، در قامت ناب‌ترین رسانه در میانِ گسترده‌ترین جامعه مخاطبین، ایفای نقش کرده و به هر میزان که دیرینگی بیشتری داشته و به فطرت آدمی نزدیکتر بوده، در حوزه تأثیرگذاری، توانمندتر عمل کرده و به همین اندازه، بی نیاز از ترجمه و تفسیر، به گشایش اقلیم‌های تازه‌تر رفته است.
از این منظر، موسیقی نواحی وسیع و دیرپای ایرانی نیز قدمتی به بلندای حضور هویت‌بخش اقوام این مرز پر گهر دارد و با کلام و نغمه و نوای جانبخش خود، منشور رنگارنگ آیین و سلوک اقوام مختلف اما یکپارچه ی ایران را آینه‌داری می کند.
نواها و نغمه‌هایی برآمده از نای و نفیری زلال و صمیمی و پنجه هایی سحرآفرین و مایه ساز برای موسیقی ملی ایران که نسل به نسل و سینه به سینه، با عشق و پایمردی پیشکسوتان، حفظ و منتقل گردیده و چون گنجی گرانقدر و بایسته، به جوانان و نوجویان مستعد اصالت و امید و فرزانگی، به عنوان میراث ناملموس، به امانت سپرده شده است.
پیشکسوتانی که آشنایِ راهند و در عین سادگی و بی پیرایگی، سفیران توانا و نمایندگان تأثیرگذار فرهنگ و هنر این سرزمین در جای جای جهانند و زبان بلیغ ایران در رویدادهای خاص هنری ملی و  فرا مرزی‌اند آنانکه صدای سخن عشق این مردم را به جان‌های مشتاق موسیقی کهن اما پویای اقوام سربلند ما رسانده‌اند و به یقین، تا روزگاران آینده خواهند رسانید.
ضمن امید به تحقق چشم اندازهای روشن و بنیادین «یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران»، بقای عزتمند تمامی هنرمندان حاضر در صحن این رویداد بزرگ و توفیق برگزارکنندگان کوشا و دلسوزش از درگاه یگانه‌ی مهربان، مسئلت دارم».
سیدمجتبی حسینی
معاون امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
چاپ
>