X

پیام مدیر کل دفتر موسیقی به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار

پنجشنبه, 17 مرداد 1398

محمد اله یاری،‌ مذیر کل دفتر موسیقی در بزرگداشت روز خبرنگار پیام تبریکی منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است:روز خبرنگار، روز پاسداشت آگاهی یابی و آگاهی رسانی است. روز ایستادن به احترام “دانستن” و “ابلاغ” است. روز انتقال خردمندانه و امانت دارانه ی حقیقت به مشتاقان آگاهی است در راستای آنکه توانایی در دانستن و بهره وری از حقایقی است که به واسطه ی خبرنگارانی قابل اعتماد، نکته سنج و آزاده؛ به آحاد ملت و مردمی می رسد که بزگوارانه می شنوند و فرو گذاشته ها را دلسوزانه، راهنما هستند و با نقدهای گشایشگر خود، مرزهای کمال مطلوب را به خادمین خود، نزدیکتر می کنند.

روز یاد کرد این همه ارجمندی و اهتمام را تبریک گفته و امیدوار آنیم تا خبرنگاران اثرگذار “حوزه موسیقی”  در جغرافیای دیپلماسی فرهنگی ایران عزیز، بیش از پیش مورد عنایت و تعاملی تعالی بخش قرار گیرند.

چاپ
>