X

پیام حمیدرضا نوربخش به سی و سومین جشنواره موسیقی فجر

سه شنبه, 19 دی 1396

حمیدرضا نوربخش مدیر سی و سومین جشنواره موسیقی فجر به این جشنواره پیام داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در متن پیام حمیدرضا نوربخش چنین آمده است:

باسمه تعالی

سخن از موسیقی ایران زمین، سخن از صدای عشق است و یقینا” به اندازه ی قدمت و قداست این موهبت الهی، می توان از ارجمندی های نهفته در معارف موسیقی این سرزمین کهن، صداقت اهالی شریف آن، زیبایی ها و ظرفیت های کم نظیرش و نقشی که در همراهی با فراز و فرودهای تاریخ اجتماعی مردم نجیب مان داشته است؛ سخن به میان آورد و بی گمان، نمونه یبارز این ویژگی ها را می توان از غوغایی که موسیقی ملّی ایران در فجر پنجاه و هفت و ایّام قبل و بعد آن برپا کرد؛ به روشنی سراغ گرفت.

این شور و نوای شگفت هنری و تأثیر معجزه وار آن در تقویت روح حماسی آحاد ملّت مان، وامدار توانمندی های نهفته در بطن این موسیقی و نقش آفرینی هنرمندانی بود که از متن باور و امید مردم برخاسته و عاشقانه به معرفی آرمان های بلند خود ایستادند و البته نیز، این روند حضور و تأثیر، در فرازهای بعدیو بعدیتا سال های دیگر تا اینک، به قوّت و زیبایی ادامه یافته است.

و امّا این رساترین گونه ی هنری، هر ساله در قامت ” جشنواره ی موسیقی فجر”، گزیده ای از آفرینش های تازه و بخشی از ظرفیت های منحصر به فرد خود را به تماشاوارزیابی همان مردم می گذارد.

از این روی، برگزاریاین جشنواره، توانسته است به عنوان فرصتی برای مرور داشته ها و ترمیم فروگذاشته ها وهمچنین ویترینی برای مرور فعالیت های یکساله ی هنرمندان این عرصه، به شمار رود و هرساله با بهره مندی از نظرات و پیشنهادات سازنده، به اجراهایی تخصصی تر و رویکردهایی روشمند و متنوع تر برای حرفه ای تر شدن خود، دستیابد.

در آستانه ی دیدار با سیو سومین تجربه ی این رویداد بزرگ، خرسند آنیم که پس از تلاشی پیگیر و هدفمند، بیش از نود اجرا دربخش های مختلف موسیقی دستگاهی، کلاسیک، نواحی ، بانوان، ارکسترال ، پاپ و تلفیقی، به ارائه ی برنامه های خود در ایّام جشنواره، خواهند پرداخت و نتایجرصد تخصصی قریب به دویست اثر تولیدی فعالان حوزه ی موسیقی کشور نیز درلوای ” جایزه ی باربد” – که به عنوان نقطه ی عطفاین رخداد خاص، از دورههای سی و یکم به این جشنواره پیوسته است- در قالب معرفی چهره ها و آفرینش های برتر، اعلام خواهد گردید وبهره یابی از اجرای گروه های بین الملل، به ویژه از کشورهای حوزه ی” ایران فرهنگی” نیز در بخش ویژه ی خود، مؤید همطرازی این جشنوارهبا فستیوال هایمطرح جهانی خواهد بود.

امید اینجانب و تمامی همراهان و همکارانم در بخش های مختلف هدایتو اجرای این جشنواره، بر افروختن شایسته ی سی و سومین چراغ پر فروغ موسیقی این مرز پر گهر در گستره ی همیشه پایدارمعرفت و هویّت مردمان آن است.

کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدای                               به تجمّل بنشیند، به جلالت برود

           حمیدرضا نوربخش

مدیرسی وسومین جشنواره موسیقی فجر

چاپ
>