X

پیام تسلیت معاون امور هنری برای درگذشت حسین دهلوی

سه شنبه, 23 مهر 1398

سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری در پیام تسلیتی برای درگذشت استاد حسین دهلوی نوشته است:

آثار استاد دهلوی را از نوجوانی می‌شنیدم، به شورم می‌آورد و شعوری نغز در آنها جاری بود. استاد دهلوی از نوگرایان موسیقی ایرانی بود اما با شناختی عمیق که از سنت موسیقایی ایرانی داشت، راه نوآوری در موسیقی را می گشود، به نوآوری و همگامی با زمانه در موسیقی ایرانی باور داشت و موسیقی و هنر را راهی برای اعتلا و توسعه جامعه می دانست.

شناخت، معرفت، دقت و انضباط استاد دهلوی و آثارش در خانه ذهنم پدیده ای ممتاز و کم نظیر ساخته بود و آرزو داشتم این پدیده را که ساعت ها به شنیدنش دل و جان سپرده بودم، از نزدیک ببینم و از او بیاموزم. بعدها که دوستانی از خیل شاگردان استاد یافتم بیشتر با استاد آشنا شدم، چند باری استاد دهلوی را دیدم و همیشه شوق دیدارش را داشتم. امروز و در این خزان خبر رسید که استاد دهلوی خرقه تهی کرد و سفر کرد، غمی سخت در جانم ریخت که تا هستم بر دلم خواهد ماند. استاد دهلوی غم رفتنت همیشه در دلم می ماند اما در ذهنم تصویر استوار و سرحال و منضبط استاد در حال رهبری ارکستر، روشن است.

استاد دهلوی آهنگساز، رهبر ارکستر و آموزگار عاشق موسیقی و خالق آثار ماندگاری بود که نوای گوش نواز و دلنشین آثارش در یاد و جان می ماند، موسیقی از حیث نظر و عمل در ذهن و جان استاد دهلوی جمع و جاری بود چنانکه موسیقی و شعر و پیوندشان را به درستی می شناخت در آهنگسازی و رهبری هم شورآفرینی می کرد. استاد دهلوی در هنرستان عالی موسیقی، آموخته بود و سال ها مدیر و آموزگار ارزشمند هنرستان ملی موسیقی بود و با آموزش، تألیف، آهنگسازی، اجرا و نوآوری در موسیقی ایرانی برای موسیقی و هنر و فرهنگ این سرزمین، قدم برداشت.

استاد حسین دهلوی یادت در جان ایران جاودان خواهد ماند.

چاپ
>