X
با بررسی آثار ارسالی؛

پذیرفته شدگان مرحله اول جشنواره موسیقی امیر جاهد معرفی شدند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397

داوری مرحله نخست (بررسی آثار ارسالی متقاضیان) دومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد اواخر بهمن ماه به پایان رسید و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله اعلام شد. این در حالی است که  برگزیدگان مرحله اول پس از دعوت به مرحله دوم، اردیبهشت ۹۸ ماه در تالار ایوان شمس به رقابت خواهند پرداخت.

دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد از سوی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد و خانه موسیقی ایران برگزار می شود.

 این جشنواره به هنرجویان موسیقی اختصاص داشته و دارای بخش های تکنوازی، دونوازی و اجرای گروهی است که گروه ها و افراد متقاضی با توجه به سوابق اجرایی خود پس از ارزیابی اولیه در این جشنواره به رقابت می پردازند.(منبع:خبرگزاری مهر)

اسامی پذیرفته شدگان

چاپ
>