X
در سایت جشنواره

پذیرفته‌شدگان مرحلۀ نهایی جشنوارۀ رفاقتی موسیقی منتشر شد

چهارشنبه, 13 آذر 1398

بیش از ۷۰ اثر توسط ۳۰۰ هنرمند در قالب تکنوازی ، دو‌نوازی و گروه‌نوازی از ۲۱ استان کشور در سایت جشنواره بارگذاری شد.

به گزارش نای، منصور حبیب‌دوست (عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و ناظر هنری جشنواره) در این رابطه گفت: پس از بررسی و انطباق آثار ارسالی به جشنوارۀ رفاقتیِ موسیقی با ضوابط عمومی جشنواره و جمع‌بندی نتایج حاصل از داوری تخصصی آثار که به‌صورت ناشناس توسط اساتید گروه موسیقی دانشگاه گیلان صورت گرفت، ۲۱ اجرا توسط ۶۰  هنرمند در بخش‌های موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی نواحی ایران و موسیقی سازهای کوبه‌ای ایران و همچنین بخش پژوهشی و ارائۀ مقاله پذیرفته و به مرحلۀ نهایی راه یافتند.

لازم به ذکر است زمان برگزاری جشنواره به تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذر موکول شد. همچنین باید در نظر داشت که برنامۀ زمانی برگزاری جشنواره با محدودیت همراه است و از این رو برخی از افراد و گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره که امتیاز کمتر اما قابل قبولی داشتند امکان اجرا نیافتند.

ستاد برگزاری دومین جشنواره رفاقتی موسیقی متشکل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، اساتید محترم گروه موسیقی دانشگاه گیلان، ناظر هنری جشنواره و اعضای کانون موسیقی دانشگاه گیلان هستند.

برای پیگیری اخبار به سایت و صفحۀ اینستاگرام جشنواره مراجعه کنید:

www.refaghatimusicfestival.ir

@refaghati_musi_festival

چاپ
>