X

هنرنمایی ۹۰ هنرمند موسیقی نواحی در بخش «راویان اصالت‌های برتر»

چهارشنبه, 1 اردیبهشت 1395

امسال ۹۰ هنرمند موسیقی از نواحی و مناطق مختلف کشور در بخش «راویان اصالت‌های برتر» نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در قالب اجراهای گروهی و تکنوازی قطعات خود را اجرا می‌کنند.

به گزارش نای، بر اساس انتخاب هیأت داوران نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که از روز ۱۷ اردیبهشت به مدت ۴ روز در شهر کرمان برگزار می‌شود، نزدیک به ۹۰ هنرمند برجسته موسیقی نواحی و مناطق مختلف کشور در قالب اجراهای گروهی و تک‌نوازی، قطعات خود را برای مخاطبان جشنواره اجرا می‌کنند.

این هنرمندان که در بخش «راویان اصالت‌های برتر» نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران آثار خود را اجرا خواهند کرد، از میان نزدیک به ۲۰۰ گروه متقاضی در این جشنواره انتخاب شده‌اند.

امسال و پس از انتشار فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نزدیک به ۲۰۰ گروه موسیقی از سراسر کشور متقاضی حضور در این دوره‌ی جشنواره موسیقی نواحی بودند که در مرحله نخست ۶۰ گروه تأیید شده و در مرحله‌ی دوم نزدیک به ۹۰ هنرمند در قالب ۲۰ اجرای گروهی و ۱۸ تک‌نوازی به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند.

همچنین بر اساس نظر هیأت داروان جشنواره، امسال نفرات و گروه‌های برتر بخش «راویان اصالت‌های برتر» برخلاف دوره‌های پیشین فقط به عنوان نوازنده و یا گروه برگزیده انتخاب و معرفی می‌شوند و هیچ نوازنده یا گروهی عنوان اول، دوم و سومی نمی‌گیرد.

نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دبیری ایرج نعیمایی از روز ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در شهر کرمان برگزار می‌شود.

چاپ
>