X

هم‌اندیشی پژوهشگران در دومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران

جمعه, 30 مهر 1400

به گزارش ستاد خبری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدعلی مراتی (دبیر جشنواره) در ابتدای این نشست در سخنانی گفت:

نشست پژوهشی امروز درباره محورهای سه‌گانه سنت، اصالت و آفرینش‌های درون قومی و برون قومی در موسیقی اقوام ایران است.

او ادامه داد: ما در قوم موسیقی‌شناسی با مفهوم اصالت برخورد زیادی داریم و آفرینش درون قومی و برون قومی نیز بحثی است که در این میان مطرح می‌شود. از طرفی سنت یک مفهومی است که با مقبولیت عام و وفادار به خود به وجود می‌آید و تغییر خاصیت آن است.

دبیر جشنواره اضافه کرد: اصالت را نوعی متر و معیار برای آسیب ندیدن این موسیقی می‌دانیم. تولبد فی البداهه جمعی است. اصالت را عاملی در روند ایجاد ملت‌ها می‌دانیم که پایه آن را اقوام تشکیل می‌دهند.

مراتی درباره محور آفرینش درون قومی و برون قومی نیز توضیح داد: منظور از این محور این است که سنت ایستا نیست و همیشه پویاست و بر اساس رفتار و نیاز قوم و گاهی ارتباط میان افراد به وجود می آید. همچنان که یک قوم به صورت مستقل هویت موسیقی دارد. در هر قومی ساز شاخصی است. مثل دف که خاص طریقت قادریه بوده و بعد وارد سازبندی شده است.

در بخش دیگری از این نشست پژوهشی احمد صدری در سخنانی گفت: مهم‌ترین دستاورد چنین جشنواره‌هایی گفتگوهایی است که در راستای آن صورت می‌گیرد و طرح سوال می‌شود و این باعث می‌شود که راجع به امری فکر کنیم و همین فکر دیالوگ‌هایی میان ما ایجاد خواهد کرد که در بخش نقد به کار می‌آید.

این پژوهشگر موسیقی نواحی تاکید کرد: در بخش اصالت دو موضوع مهم داریم. موضوع اول بحث زمان و‌موضوع دوم مکان است. که در جهانی که نظام آی تی بر آن مسلط است، دو بعد مکان و زمان به چالش کشیده می‌شود.

فواد توحیدی (پژوهشگر موسیقی نواحی ایران) نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: در موسیقی نواحی ایران، شعر عامل چندان تاثیرگذاری نیست؛ بر عکس موسیقی کلاسیک که بر مبنای شعر است. برای همین است که مردم سایر کشورها با موسیقی نواحی ارتباط می‌گیرند اما شکل‌گیری این ارتباط با موسیقی کلاسیک برایشان سخت است.

توحیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به زعم بنده «عرف» یک واژه بینابین میان سنت و اصالت است که خودش عامل تغییر است. عرف در واقع محصول عوامل درونی و بیرونی است.

نوید وزیری، علیرضا میرخسروی و آریابرزن غیبی(دانشجویان اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران) نیز در این نشست حضور داشتند و نقطه‌نظرات خود را پیرامون بحث اصلی مطرح کردند.

چاپ
>