X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

نگار بوبان: بیان موسیقیایی شرکت کنندگان مسیر بهتری را پیش گرفته است

چهارشنبه, 13 تیر 1397

در آستانه شروع دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، داوران هر بخش به ارزیابی آثار ارسال شده می پردازند تا از میان آن ها برگزیدگانی را برای رقابت در مرحله نهایی جشنواره انتخاب کنند. نگار بوبان نیز به عنوان یکی از داوران بخش ساز عود جشنواره از کم و کیف این آثار به روابط عمومی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توضیحاتی ارائه داد.

این داور به رشد کیفی آثار چنین اشاره نمود: می توان گفت سطح گروه سنی الف و ب کمی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. بیان موسیقیایی که سال گذشته نقطه ضعف عمومی شرکت کنندگان محسوب می شد، مسیر بهتری را پیش گرفته و امسال کمتر شاهد این نقطه ضعف بودیم.

او در خصوص نقش جشنواره در روند بهبود بیان موسیقیایی گفت: بسیار سخت است که بخواهیم بگوییم چه چیزی مسبب این تغییر بوده است. ممکن است شرکت کنندگانی که سال گذشته حضور داشته و امسال دوباره شرکت کرده اند، آموخته اند که چگونه کار کنند. اگر این طور باشد، تاثیر گذاری جشنواره را بر این امر شاهد هستیم. ممکن است مجموعه تجربه ها و آموزش معلم مان شان نیز بوده باشد. این موضوع به گونه ای نیست که بتوان به آن پاسخ قطعی داد.

در خصوص شرکت کنندگان ساز عود ادامه داد: تعداد افرادی که شرکت کرده اند نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. به طور کلی شرکت کنندگان ساز عود، به خصوص در سنین بالا، کم هستند.

چاپ
>