X

نوای تار آذری «دلنوازان » در تالار وحدت پیچید/ تلفیق ردیف ایرانی و موغام آذربایجانی

پنجشنبه, 23 اسفند 1397

«الشن منصوراُف» از مشهورترین نوازندگان جمهوری آذربایجان در دنیا با دیگر اعضای گروه «دلنوازان» اجرای خود مبتنی بر مبانی تطبیقی ردیف ایرانی و موغام آذری را به سرپرستی و خوانندگی فرامرز گرمرودی روی صحنه بردند.

دامون شش‌بلوکی در ابتدا با صحبت‌هایی درباره موسیقی آذربایجان و ریشه و اشتراکات موغام آذربایجان و ردیف دستگاهی ایران و همچنین معرفی این گروه با قدمت دوازده ساله همراه بود.

دلنوازان آذربایجان(کونول آنسامبلی) با حضور نوازندگان مطرحی از جمله الشن منصوراف (از قدرتمندترین نوازندگان حال حاضر دنیا، علی آقاسعدی‌اف نوازنده تار و شیرزاد فتحلی‌اف نوازنده بالابان توتک و سرنا و کامران کریم‌اف نوازنده نقاره آذربایجانی که از اساتید طراز اول کنسرواتوار باکو بوده به همراه حسام‌الدین عزیزاف بم‌نقاره فرید بابایف بم‌کمانچه و هاشیم غالب‌اف نوازنده بم‌کمانچه به سرپرستی و خوانندگی فرامرز گرمرودی در دو پارت : پارت نخست: دستگاه همایون و دشتی شوشتری و پارت دوم : موغام راست که شامل درآمد و آواز و رنگ‌ها و تصانیف ساخته فرامرز گرمرودی بود. توانایی‌های تکنیکی نوازندگان بسیار بسیار ملموس و نشان از روند رو به رشد موسیقی موغامات در آذربایجان داشت.

از آنجا که این گروه دارای اجرای مشترک و حتی تک تک نوازندگان آن دارای سوابق بسیاری از قبیل سولیست ارکستر فیلارمونیک وین، هایدل‌گر آلمان، فیلارمونیک رم، هلند و ارکستر ملی و سمفونیک باکو و … دیگر بوده و اجراهای موفقی در پنج قاره جهان داشته‌اند.

نکته ویژه اجرای دیشب ساخت قطعاتی در دستگاههای یاد شده توسط گرمرودی مبتنی بر مبانی تطبیقی موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان بود.

همچنین صدادهی متفاوت ارکستر با توجه به استفاده از سازهای بم (عود کمانچه باس بم نقاره بم تار) و بالانس آنها و اجرای خواننده در نتهای بم بالا که معمولا در موسیقی آذزبایجان زیرخوانی مرسوم بوده که ازین جهت در سالهای گذشته منتقدین برجسته آذربایجان از این گروه به عنوان نفس تازه موسیقی موغامات یاد کرده بودند.همینطور خانم آفت اسلام که سی سال به عنوان استاد مرکز زبان فارسی در روسیه بوده و از منتقدین برجسته موسیقی حوزه روسیه و آذربایجان میباشد. استقبال خوبی نیز ازین کنسرت به عمل آمده بود.

رضا مهدوی، پروین بهمنی، دکتر مریم قره‌سو، سیامک جهانگیری، امین اکبرپور، نازی حمزه‌لو، رضا پرویززاده ، صادق چراغی، بابک خضرایی و بسیاری موسیقی‌دان‌های آذربایجان ایران در برنامه دیشب حضور داشتند. فرامرز گرمرودی در پایان برنامه ابراز تشکر ویژه خود را دکتر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد رودکی بخاطر همکاری و زحماتی که برای برگزاری این رویداد فرهنگی بین دو کشور ایران و آذربایجان، اعلام کرد.

«الشن منصوراُف» از مشهورترین نوازندگان جمهوری آذربایجان در دنیا با دیگر اعضای گروه «دلنوازان» اجرای خود مبتنی بر مبانی تطبیقی ردیف ایرانی و موغام آذری را به سرپرستی و خوانندگی فرامرز گرمرودی روی صحنه بردند.

دامون شش‌بلوکی در ابتدا با صحبت‌هایی درباره موسیقی آذربایجان و ریشه و اشتراکات موغام آذربایجان و ردیف دستگاهی ایران و همچنین معرفی این گروه با قدمت دوازده ساله همراه بود.

دلنوازان آذربایجان(کونول آنسامبلی) با حضور نوازندگان مطرحی از جمله الشن منصوراف (از قدرتمندترین نوازندگان حال حاضر دنیا، علی آقاسعدی‌اف نوازنده تار و شیرزاد فتحلی‌اف نوازنده بالابان توتک و سرنا و کامران کریم‌اف نوازنده نقاره آذربایجانی که از اساتید طراز اول کنسرواتوار باکو بوده به همراه حسام‌الدین عزیزاف بم‌نقاره فرید بابایف بم‌کمانچه و هاشیم غالب‌اف نوازنده بم‌کمانچه به سرپرستی و خوانندگی فرامرز گرمرودی در دو پارت : پارت نخست: دستگاه همایون و دشتی شوشتری و پارت دوم : موغام راست که شامل درآمد و آواز و رنگ‌ها و تصانیف ساخته فرامرز گرمرودی بود. توانایی‌های تکنیکی نوازندگان بسیار بسیار ملموس و نشان از روند رو به رشد موسیقی موغامات در آذربایجان داشت.

از آنجا که این گروه دارای اجرای مشترک و حتی تک تک نوازندگان آن دارای سوابق بسیاری از قبیل سولیست ارکستر فیلارمونیک وین، هایدل‌گر آلمان، فیلارمونیک رم، هلند و ارکستر ملی و سمفونیک باکو و … دیگر بوده و اجراهای موفقی در پنج قاره جهان داشته‌اند.

نکته ویژه اجرای دیشب ساخت قطعاتی در دستگاههای یاد شده توسط گرمرودی مبتنی بر مبانی تطبیقی موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان بود.

همچنین صدادهی متفاوت ارکستر با توجه به استفاده از سازهای بم (عود کمانچه باس بم نقاره بم تار) و بالانس آنها و اجرای خواننده در نتهای بم بالا که معمولا در موسیقی آذزبایجان زیرخوانی مرسوم بوده که ازین جهت در سالهای گذشته منتقدین برجسته آذربایجان از این گروه به عنوان نفس تازه موسیقی موغامات یاد کرده بودند.همینطور خانم آفت اسلام که سی سال به عنوان استاد مرکز زبان فارسی در روسیه بوده و از منتقدین برجسته موسیقی حوزه روسیه و آذربایجان میباشد. استقبال خوبی نیز ازین کنسرت به عمل آمده بود.

رضا مهدوی، پروین بهمنی، دکتر مریم قره‌سو، سیامک جهانگیری، امین اکبرپور، نازی حمزه‌لو، رضا پرویززاده ، صادق چراغی، بابک خضرایی و بسیاری موسیقی‌دان‌های آذربایجان ایران در برنامه دیشب حضور داشتند. .

چاپ
>