X

نشست «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران»

شنبه, 2 دی 1396

نشست علمی «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» روز دوشنبه ۴ دی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، این نشست با حضور حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی)، مهدی زاهدی (دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل)، داود دشتی (بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه) و وحید آگاه (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل) برگزار می‌شود.

در این نشست کارشناسان به بررسی موضوع «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» و بحث و تبادل نظر پیرامون آن خواهند پرداخت.

این نشست روز دوشنبه (۴ دی) از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در سالن دفاع دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

چاپ
>