X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

مینا افتاده: هر سال شاهد این هستیم که شرکت کنندگان نسبت به سال های گذشته بهتر می شوند

شنبه, 16 تیر 1397

مینا افتاده در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان، به عنوان یکی از داوران بخش سنتور وقانون در این جشنواره حضور دارد. در این مدت داوران به بررسی آثار ارسالی می پردازند تا از میان آن ها منتخبان را به رقابت در جشنواره دعوت کنند. روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان کم و کیف آثار را از این داور جویا شد.

مینا افتاده در خصوص آثار مورد بررسی امسال در جشنواره بیان کرد: هر سال شاهد این هستیم که شرکت کنندگان نسبت به سال های گذشته بهتر می شوند. مانند هر سال گروه الف بیشتر از دو گروه ب و ج هستند. شرایط سنی گروه ب و ج به گونه ای است که انگیزه در آنان کم می شود. بیشتر شرکت کنندگان از شهرستان هستند و کمتر از پانزده سال دارند. به طور کلی سطح خوبی دارند و این امر انتخاب را خیلی سخت می کند.

این داور ادامه داد: فکر می کنم نسبت به سال گذشته گروه الف تعدادشان افزایش یافته است، اما شرکت کنندگان گروه سنی ب و ج هر سال کمتر می شوند. یکی از علت ها این است که وقتی سن کمتری دارند بیشتر از خانواده شان حرف شنوی دارند اما بزرگ تر که می شوند این مساله کمتر مى شود و تصمیم گیری های شان متفاوت می شود.

وی درباره ماهیت جشنواره موسیقی جوان گفت:
بسیار بستری خوبی است. برای بچه ها انگیزه ای شده است و آن ها مورد تشویق قرار می گیرند. امری است که باید ادامه دار باشد و هر سال بهتر شود. به طور قطع نکات زیادی وجود دارد که بخواهیم به آن ها اشاره نماییم که جشنواره به آن ها نیز بپردازد. به عنوان مثال به بخش آوازی پرداخته شود با وجود این تاسف که نمی توانیم از صدای بانوان بهره ببریم. مانند بخش آهنگسازی که امسال افزوده شده است، می توانیم از ایده های نو استفاده کنیم.

چاپ
>