X

مینا افتاده: جشنواره راه را برای جوانان باز کرده است

شنبه, 11 شهریور 1396

در سومین روز جشنوارۀ ملی موسیقی نوازندگان ساز سنتور در سه ردۀ سنی روی صحنه آمدند و در حضور هیئت داوران متشکل از استادان مجید کیانی، مینا افتاده، رضا شفیعیان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

 

به گزارش روابط عمومی یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، مینا افتاده، نوازنده و مدرس سنتور و دیگر عضو هیئت داوران بخش سنتورِ یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان دربارۀ ارزیابی خود از اجراها گفت: برخلاف آنچه در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم امسال هنرجوهای شهرستان‌ها رشد بیشتری داشته و گویی از آموزش صحیح برخوردارند. اکثر بچه‌ها توانستند خود را بیشتر به راه درست آموزش نزدیک کنند، اما نیاز به تمرین مداوم دارند.

وی افزود: به دلیل تعداد بالای شرکت‌کننده‌ها در این ساز سختگیری‌هایی در داوری وجود دارد تا بتوانیم بهترین خروجی را از آن داشته باشیم.

او در مورد برگزاری جشنوارۀ ملی موسیقی جوان گفت: جشنوارۀ ملی موسیقی جوان راه را برای بچه‌ها و حتی خانواده‌ها باز کرده است و به آنها کمک کرده است وارد مسیر درست شوند. ایدۀ بسیار خوبی است و اگر به همین ترتیب پیش برود اتفاقات خوبی در موسیقی خواهد افتاد، چرا که یک رویداد آینده‌ساز است.

چاپ
>