X

مکتب «پیانو کلاسیک ایرانی» ثبت ملی شد

شنبه, 14 مرداد 1396

مکتب «پیانو کلاسیک ایرانی» و «شیوۀ نواختن پیانوی استاد مرتضی محجوبی» توسط دکتر پویان آزاده به ثبت ملی رسید و دهم مرداد ماه روز “پیانو کلاسیک ایرانى” در تقویم فرهنگى کشور پیشنهاد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در این برنامه پویان آزاده، از شاگردان جواد معروفی، به ویژگی‌های منحصربه‌فرد «پیانو کلاسیک ایرانی» پرداخت و در بخشی از برنامه محمدصادق اسحاقی (خواننده) برای بررسی ویژگی‌های جواب آواز در پیانو کلاسیک ایرانی، پیانو پویان آزاده را همراهی کرد.

پس از توضیحات و اجرای پویان آزاده از شیوه‌های نوازندگی استاد محجوبی و استاد معروفی، مکتب «پیانو کلاسیک ایرانی» و «شیوۀ نواختن پیانوی استاد مرتضی محجوبی» با اکثریت آرا در فهرست میراث ناملموس ایران به ثبت ملی رسید.

در این مراسم خاندان محترم استاد مرتضى‌خان محجوبى، استاد بزرگ لشگرى، ژاله محجوبى، بهروز وجدانى، علیرضا میرعلینقى، مهناز محجوبی و بسیاری دیگر از اساتید و علاقمندان حضور داشتند. قابل ذکر است در حاشیه این جلسه از استاد بزرگ لشگری که از همکاران و دوستان استاد مرتضی محجوبی و استاد جواد معروفی بوده نیز تجلیل شد و نام این استاد برجسته موسیقی به‌عنوان یکی از حاملان میراث‌ فرهنگی ناملموس ثبت شد.

در اجرای ماده‌ی ۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس، دهم مرداد پرونده «پیانو کلاسیک ایرانى» که توسط دکتر پویان آزاده تحقیق، ارائه، اجرا و دفاع شده بود ثبت ملى شد و در فهرست آثار ملى در خطر ایران قرار گرفت. همچنین مقرر گردید طی مراسمی از احکام ثبت «پیانو کلاسیک ایرانی» رونمایی شده و دهم مرداد ماه روز «پیانو کلاسیک ایرانى» در تقویم فرهنگى ایران نام‌گزاری گردد.

پویان آزاده در سال ۱۳۹۲ به عنوان نوه‌ی هنری مرتضی محجوبی، شیوه‌ی نت‌نویسی او را به ثبت ملی رسانده و در سال ۱۳۹۴پایان‌نامه‌ی دکترایش را با موضوع «پیانو کلاسیک ایرانی» با درجه‌ی عالی در دانشگاه مارتین لوتر آلمان دفاع کرده است.

چاپ
>