X
احمد صدری مطرح کرد:

موسیقی قومیِ ایران، آیینۀتمام‌نمایِ فرهنگ و اعتقاداتِ مردمِ این سرزمین

شنبه, 19 مرداد 1398

احمد صدری، دبیر دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در خصوص بخش نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، احمد صدری دبیر دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، که در اکثر روزهای برگزاری بخش نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشت، با انتشار یادداشتی در خصوص حضور پرشور جوانان و نوجوانان و اجراهای این بخش چنین گفته است:

موسیقی قومیِ ایران، آیینۀتمام‌نمایِ فرهنگ و اعتقاداتِ مردمِ این سرزمین است.موسیقیِ نواحی، با قدیمی‌ترین الحان و نغمه‌ها و به‌واسطۀملازمت با اقوام و اقلیم‌هایِ رنگارنگِ ایران‌زمین، صافی‌ترین جلوه‌گاهِ ایرانیان و هویتِ تاریخیِایشان است.این موسیقی فرهنگ شفاهی مردم ایران را در طی قرن‌ها حفظ کرده و آن را از گزند حوادث و تطاول ایام نگاه داشته و بر دوشِ باکفایت ناقلان و راویان موسیقی نواحی، این بارِ امانت را تا روزگار جدید به دست ما رسانده است.این ناقلانِ پُرمایه و فروتن و بی‌ادعا ودایع تاریخی و ادبی و حکمی و فرهنگی را به‌شکل تمثیل و حکایت و قصه، درقالب موسیقی‌ای زیباو عمیق و دلنشین و بی‌پیرایه، پاس داشته و به ما منتقل کرده‌اند.

گاهی این پندار بر زبان‌ها می‌آید که رشتۀ پیوندِ ما با موسیقیِ اصیلِ نواحی و اقوامِ ایران گسسته است؛ آخرین حاملانِ آن موسیقی از میان رفته‌اند و دستِ ما از آن فرهنگ کوتاه است. امروز، کارِ درخشان شما عزیزانِ جوان، نغمه‌هایِ سازی و آوازی‌تان در سیزدهمین جشنوارۀملی موسیقی جوان، بخش «موسیقیِ نواحی»، نشان داد که این موسیقی زنده و بالنده است و به لطفِ خدا و همتِ شما، پاینده خواهد ماند.

تازه‌رویانِ نواحی ایران، از دختر و پسر، با دستان کوچک، امّا چابکِ خود گواهِ این بالندگی و پایندگی‌اند. این توفیق نتیجۀ همت و پشتکارِ شما و رنج و تعلیمِ استادان‌تان است. آنچه مایۀ پایداری و پیشرفتِ شما در این راه خواهد شد درکِ مقامِ شاگردی است؛ یعنی اینکه علاوه بر آموختنِ فن موسیقی، معرفت را نیز از استادانِ جهان‌دیده و ناقلانِ این فرهنگِ موسیقایی بیاموزیم.

چاپ
>