X

موسیقی بخشی از هویت ایرانی و همزاد نوا و صداست

دوشنبه, 4 اسفند 1399

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز در آیین پایانی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر با بیان اینکه موسیقی بخشی از هویت ایرانی و همزاد نوا و صدا است، گفت: اگر ما هم در ایران فرهنگی و هم در فرا ایران رقیب هایی در پیرامون خود داریم، بخشی از این رد پا از طریق موسیقی است که ما را به جهان و منطقه وصل می کند.

به گزارش نای، سیدعباس صالحی افزود: همچنین اگر شعر و ادبیات فخر و افتخار ایران است موسیقی حافظه شعر است و شعر هم پای موسیقی جاری در زمان و زمانه ایران است. اگر ما به ایران می بالیم که ایران یک رنگین کمان است. اقلیم های گوناگون بخشی از تنوع اقالیم ایران به رسم و رسوم و فرهنگ و هنر این اقالیم است و موسیقی اقالیم ایران بخش نمایان این رنگ شاداب ایران است.

صالحی ادامه داد: موسیقی های مختلفی در جای جای ایران است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب که به نحوی نما و نمایه ایران است.

وی تصریح کرد: بدین گونه نوا، صدا و موسیقی با پیکره ایران تنیده شده است. هم در گذشته تاریخی و هم در اکنون. نمی توان از ایران این نوا و صدا را جدا کرد و ایران را بدون آن تصویر کرد حتی در دوران کرونا. اینکه در شرایط سخت کرونایی به رغم دشواری هایی که بر خانواده موسیقی ایران و جهان واقع شد، امروز در کنار هم هستیم و جشن موسیقی را برگزار می کنیم  به این معنا است که حتی در سخت ترین احوال هم موسیقی از ایران و انسان جدا نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تشکر می کنم از هنرمندانی که در فراخوان این جشنواره حضور یافتند. بیش از ۱۰۰ گروه در اجرا و بیش از ۵۰۰ هنرمند  و همچنین توجه به جایگاه فضای مجازی که یک بستر و نمایه جدیدی از حضور را در فرادید فرهنگ و هنر ایران به جا گذاشت که می توان بسترها را توسعه و مجال جدید را برای نواختن و شنیدن پیدا کرد.

وی ادامه داد: در این جشنواره شاهد حدود دو هزار قطعه و ۵۰ هزار مخاطب بودیم و این نشان می دهد که می توان این بستر را جدی تر از گذشته در نظر گرفت و به آن فکر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این آیین از تمامی دست اندرکاران برگزاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر تقدیر کرد.

چاپ
>