X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

مهدی آذرسینا: نقاط ضعف شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته بهبود بیشتری پیدا کرده است

یکشنبه, 17 تیر 1397

چند روزی بیشتر به برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان نمانده است و داوران هر بخش مشغول بررسی آثار ارسالی هستند. رضا پرویز زاده، اردشیر کامکار، داوود گنجه ای، هادی منتظری، محمد مقدسی و مهدی آذرسینا هیات داوران ساز کمانچه را تشکیل می دهند.

مهدی آذرسینا نیز به عنوان نماینده داوران ساز کمانچه پس از بررسی آثار از کم و کیف آن به روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان گفت.

این داور درباره نحوه ارزیابی آثار این بخش بیان کرد: مانند هر سال امسال نیز شاهد اجرا های خوبی بودیم. حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر شرکت کننده در این بخش داشتیم. به طور کلی می توان گفت وضعیت سازی که نواختن آن سخت و تمایل به انتخاب آن به عنوان ساز کمتر است، در طول زمان بهتر شده است و اکنون نوازندگان خوبی را در این حوزه داریم. هر سال با ازدحام شرکت کنندگان در این بخش رو به رو هستیم، این نتیجه زحمات استادان این عرصه است. ما قسمتی که مربوط به موسیقی اصیل و جدی ایرانی است، مورد ارزیابی قرار می دهیم تا نوازندگان با این زیر بنا آشنا شوند.

آذر سینا گفت نقاط ضعف شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته بهبود بیشتری پیدا کرده است و ادامه داد: دو سال گذشته نوازندگان خیلی خوبی داشتیم و نوازندگان امسال نیز پیشرفت خوبی داشته اند. به هر حال شرکت کنندگان در سال های بعدی شرکت شان در این جشنواره بیشتر روی نقاط ضعف شان کار می کنند و همین موجب پیشرفت شان می شود.

وی به طور کلی جشنواره موسیقی جوان را چنین ارزیابی کرد: یکی از رویداد های مفید برای حال موسیقی محسوب می شود. امروزه کمتر به این نوع موسیقی پرداخته می شود و اگر این جشنواره نبود موسیقی اصیل ایرانی کمتر دیده می شد.

چاپ
>