X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

ملیحه سعیدی: می توان گفت اجرا ها به طور کلی متوسط بودند

شنبه, 16 تیر 1397

جشنواره موسیقی جوان در حال تجربه دوازدهمین سال برگزاری خود است. در آستانه آغاز این جشنواره داوران بخش های مختلف به ارزیابی آثار ارسالی می پردازند تا رقابت جشنواره امسال میان برگزیدگان آثار رقم بخورد. ملیحه سعیدی به عنوان یکی از داوران بخش ساز قانون پس از بررسی آثار در خصوص سطح آن ها به روابط عمومی این جشنواره خبر داد.

ملحیه سعیدی شرکت کنندگان را چنین ارزیابی کرد: تعدادی کمی شرکت کرده بودند. سال های گذشته تعداد شرکت کننده بیشتری برای ساز قانون داشتیم. می توان گفت اجرا ها به طور کلی متوسط بودند.

او در خصوص علت این موضوع توضیح داد: هر سال تعداد شرکت کنندگان برای ساز قانون کمتر از دیگر ساز ها بوده است. یکی از علت ها را می توان سختی رفت و آمد دانست. نوازندگان خوبی در شهرستان ها داریم اما به خاطر دوری راه شرکت نمی کنند.

این داور در خصوص جشنواره موسیقی جوان بیان کرد: رویداد بسیار خوبی است. برای آینده شرکت کنندگان بسیار موثر است، و همچنین در آینده موسیقی کشورمان تاثیر گذار خواهد بود. این جشنواره انگیزه ای است برای کسانی که موسیقی را دنبال می کنند.

چاپ
>