X
برای نخستین‌بار در نهمین جشنواره موسیقی نواحی

معرفی بیش از ۳۰ استاد پیشکسوت موسیقی نواحی

شنبه, 4 اردیبهشت 1395

امسال در نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران بیش از ۳۰ استاد پیشکسوت موسیقی از مناطق مختلف کشور برای نخستین‌بار به جامعه‌ی هنری معرفی و از آنها تجلیل می‌شود.

به گزارش نای، امسال و در نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران که از روز ۱۷ اردیبهشت به مدت ۴ روز در شهر کرمان برگزار می‌شود، بیش از ۳۰ استاد و نوازنده‌ی پیشکسوت موسیقی نواحی کشور برای نخستین بار به جامعه‌ی هنری کشور معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.

در این دوره، حدود ۹۰ هنرمند در قالب گروه‌نوازی و تک‌نوازی در نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران به اجرای برنامه می‌پردازند که نزدیک به ۸۰ درصد از این هنرمندان برای نخستین‌بار است که شناسایی و به جامعه‌ی هنری کشور معرفی می‌شوند.

از موارد قابل توجه نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی ایران معرفی ۳۰ استاد پیشکسوت موسیقی از مناطق مختلف کشور است که بعضی از آنها بیش از هفتاد سال سن دارند، اما پیش از این جامعه‌ی موسیقی کشور از آنها شناختی نداشته‌ و امسال برای نخستین بار به جامعه هنری کشور معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.

امسال و پس از انتشار فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نزدیک به ۲۰۰ گروه موسیقی از سراسر کشور متقاضی حضور در این دوره‌ی جشنواره‌ی موسیقی نواحی بودند که در مرحله‌ی نخست ۶۰ گروه تأیید شدند و در مرحله‌ی دوم نزدیک به ۹۰ هنرمند در قالب ۲۰ اجرای گروهی و ۱۸ تک‌نوازی به مرحله‌ی پایانی جشنواره راه یافتند.

نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دبیری ایرج نعیمایی از روز ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت در شهر کرمان برگزار می‌شود.

چاپ
>