X

معرفی اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری

سه شنبه, 16 مرداد 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اعضای شورای مرکزی  نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری از سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری، حکم گرفتند.

براساس این گزارش، به استناد ماده ۸ فصل سوم مصوبه ۴۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی با موضوع ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری، حسن ریاحی ، داود گنجه‌ای، کامبیز روشن روان، سیمون آیوازیان،کیاوش صاحب‌نسق، منصوره(فریماه) قوام صدری، علی ترابی و محمد اله‌یاری فومنی، مدیر‌کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری به عنوان اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری به مدت یک سال، منصوب شدند.

جلسات شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

چاپ
>