X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

مسعود حبیبی: ما امروز با چندگانگی متدها مواجه هستیم

چهارشنبه, 20 تیر 1397

مسعود حبیبی، درخصوص کیفیت اجراهای این دوره از جشنواره وهمچنین اشتباهات رایج نوازندگان بخش دف به نکات قابل ملاحظه ای اشاره کرد و گفت:
ما تا امروز فقط شرکت کنندگان گروه الف را مورد بررسی قرار دادیم و باید این گونه بگویم که نوازنده ها در بیان ریتمیک غالبا مشکل دارند. به عبارت دیگر بیان یک جمله ریتمیک را به خوبی درک نکرده اند و یا معلمان آن ها مفاهیم به این مهمی را به هنرجویان آموزش نداده اند و یا متد های صحیحی را برای آموزش انتخاب نکرده اند. شرکت کنندگان باید ریتم را در قالب جمله بیان نمایند. موسیقی هم مثل صحبت کردن ما انسان ها با هم در قالب جملات قابل بیان هستند. آثارنوازندگان ما غالبا شامل یک جمله و یا حتی عاری از یک جمله بوده است. به اعتقاد من لازم است شیوه های آموزشی ما از ریشه اصلاح شوند. نکته دوم که باید حتما به آن اشاره کنم، محکم ساز زدن نوازندگان است به طور مثال نوازندگان دف ما فکر می کنند هر چه محکم تر روی ساز بزنند کار درستی را انجام می دهند در صورتی که اصلا چنین نیست و این غلط مصطلح شده است دف خروش صدایی، زیبایی دارد و در حال حاضر مثل صحبت کردن ما آدم ها شده است، آیا درست است که هنگام صحبت کردن همیشه فریاد بکشیم، قطعا خیر، موسیقی هم به همین شکل است در یک جاهایی نیاز به فراز و فرود(نوانس) است . من از نوازندگان می خواهم به این نکات توجه کنند و ما این دقت را در بین نوازندگان دف خیلی به ندرت می بینیم. این ها نکاتی است که باید به نوازندگان آموزش داده شود. مسئله دیگر این است که ما در ساز دف سه منطقه صدایی داریم، در حالی که فقط دو منطقه صدایی بم و زیر را در هنگام نواختن نوازندگان می شنویم و منطقه میانی به نظر می رسد به کل نادیده گرفته می شود این ایراد هم متوجه بخش آموزش است و ما امیدوارم با برگزاری بحث های کارشناسی این ایرادات را رفع کنیم.
او همچنین با پر رنگ دانستن مباحث آموزشی خواستار توجه ویژه به این بخش شد و افزود:
برگزاری جشنواره ها ممکن است جرقه هایی را به وجود بیاورد. اما من در حال حاضر بحث آموزش را بسیار مهمتر از برگزاری جشنواره می دانم. به اعتقاد من اگربخواهیم کاری را در سطح وسیع انجام دهیم. باید از منظر آموزشی به این قضیه نگاه کنیم ما باید اول متد های صحیحی را در نظر بگیریم واز هنرجویان بخواهیم براساس متد انتخاب شده آثارشان را ارایه کنند. ما امروز با چندگانگی متدها مواجه هستیم. متدهایی که هر کدام اشکالات پایه ای زیادی را در برمی گیرند

چاپ
>