X

مسعود اله یاری مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شد

چهارشنبه, 30 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در حکم علی ثابت نیا چنین آمده است:

جناب آقای مسعود اله یاری

نظر به تعهد، شناخت و تجربه جنابعالی در امور تخصصی جشنواره های موسیقایی، به موجب این حکم به سمت«مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران» منصوب می شوید، امید است با به کارگیری دانش و مهارت حرفه ای درارتقاء بخشی کیفی و ارتباط مؤثر جشنواره با مخاطبان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی و تهیه و نظارت بر درونمایه ی تارنمای رسمی جشنواره در سایه تعامل و همدلی با اصحاب فرهیخته رسانه موفق و پیروز باشید.

چاپ
>