X
اولین بار با اجرای یک پیانیست ایرانی

مرد سرگردان شوبرت در تالار وحدت

دوشنبه, 29 آذر 1395

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در این برنامه بهاره کمایی برای اولین بار قطعه فانتزی «مرد سرگردان» اثر شوبرت را در تالار وحدت اجرا می کند. به گفته وی این قطعه اولین بار است که توسط یک نوازنده ایرانی روی صحنه می رود؛  سال ۹۳ نیز، کمایی قطعه «شاکون» اثر باخ را برای اولین بار روی صحنه برد. این قطعه تاکنون توسط هیچ نوازنده ای چه ایرانی چه غیرایرانی اجرا نشده بود. کمایی باردیگر در این برنامه شاکون را می نوازد. همچنین قطعاتی از شوپن، برامس، شومان نیز به انتخاب کمایی نواخته می شوند. رسیتال پیانو کمایی ساعت ۲۱ و ۳۰ روز ۹ دی ماه در تالار وحدت به روی صحنه می رود.

چاپ
>