X

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران معرفی شد

سه شنبه, 19 اسفند 1399

علی نیکنام انزابی از سوی هیئت امنای انجمن موسیقی ایران به‌عنوان مدیرعامل این انجمن معرفی شد.

به گزارش نای، با توجه به استعفای علی ثابت‌نیا و پذیرش هیئت امنای انجمن موسیقی ایران، علی نیکنام‌انزابی از سوی هیئت امنا به‌عنوان مدیرعامل انجمن موسیقی ایران انتخاب شد.

مدیر امور استان‌های معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و معاون کتابخانه‌های عمومی استان تهران از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ از جمله تجارب فرهنگی و اجرایی نیکنام است.

هیئت امنای انجمن موسیقی ایران همچنین از خدمات علی ثابت‌نیا در دوره مدیرعاملی انجمن قدردانی کرد.

چاپ
>