X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

محمد فیروزی: این که نوازندگان می توانند توانایی های شان را بیافزایند و خودشان را در رقابتی این چنینی قرار بدهند شایسته تقدیر است.

چهارشنبه, 13 تیر 1397

کمتر از دوماه  بیشتر به برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان نمانده است و داوران هر بخش مشغول بررسی آثار ارسالی هستند. محمد فیروزی نیز به عنوان یکی از داوران بخش عود حضور دارد. او پس از بررسی آثار از کم و کیف آن به روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان توضیحاتی را ارائه کرد.
فیروزی در خصوص آثار ارسال شده برای بخش عود بیان کرد: به طور کلی نسبت به سال های گذشته با کم شدن تعداد شرکت کنندگان مواجه بودیم، این امر به خصوص در رده سنی ج ملموس بود. نمی دانم علت از دست رفتن انگیزه آن ها است و یا مشغولیت هایی که برای شان به وجود می آید. پیش از این شرکت کنندگان بسیار خوبی داشتیم، اما سال گذشته فردی را در رده سنی ج نداشتیم و امسال نیز تنها دو نفر در این رده حضور داشتند. متاسفانه در سطحی که باید، نبودند.

این داور در خصوص نحوه و میزان تاثیر گذاری این جشنواره گفت: این که نوازندگان بدانند سالانه چنین جشنواره ای برگزار می شود و بستری محیا است تا خودشان را با نوازندگان دیگر بسنجند بسیار خوب است. این که می توانند توانایی های شان را بیافزایند و خودشان را در رقابتی این چنینی قرار بدهند شایسته تقدیر است.

چاپ
>