X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

محمد رضا فیاض: جشنواره تکاپوی قابل توجهی در بدنه موسیقی هنرمندان جوان به وجود آورده است

یکشنبه, 31 تیر 1397

محمد رضا فیاض در خصوص ارزیابی آثار بخش آهنگسازی توضیح داد:
طیف متنوعی از آثار قابل ارزیابی بود. در کل توانایی نوازندگی و اجرایی بسیاری از شرکت کنندگان در خور توجه بود و امیدوارم در دور اول اجرایی این بخش در جشنواره بتواند هنرمندان را به سمت انسجام فکری بیشتر سوق دهد.
این هنرمند با اشاره به دورنمای جشنواره در این بخش گفت:
در کل فکر می کنم به عنوان اولین قدم ایده بسیار درستی است و اگر این با غنی تر شدن موضوعات آفرینش و آهنگسازی در موسیقی ایرانی در مراکز آموزشی اعم از دانشکده ها، هنرستان ها وآموزشگاه ها همراه شود. می توان دورنمای خیلی روشن تری را برای آن تصور کرد.
در مجموع من شاهد این هستم که این جشنواره تکاپوی قابل توجهی در بدنه موسیقی هنرمندان جوان به وجود آورده است و بخش مهمی از پویایی زندگی موسیقایی، همین است که این تکاپو، عینیت پیدا کند.

چاپ
>