X

محمد الهیاری: برای برگزیدگان جشنواره برنامه سازمان یافته‌ تر و برنامه‌ریزی بهتری خواهیم داشت

شنبه, 15 آبان 1400

به گزارش نای، محمد الهیاری فومنی سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در خصوص جایگاه جشنواره موسیقی جوان گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان نه به ادعای من بلکه به تایید اساتید موسیقی وداوران خبره ای که درآن حضور دارند و نفسشان گرما بخش جشنواره ملی موسیقی جوان است؛جشنواره ای پررونق است.جشنواره ایکه معرف استعدادها و آینده سازان موسیقی کشور بوده وبه تایید برخی ازاساتید، چنین گردهمایی بزرگی که استعداد یابی در حوزهموسیقی است و سالانه در کشور ما برای جوانان اتفاق می افتد،  در منطقه خاورمیانه و شاید وسیع تر از آن مشابهی نداشته باشد،  لذااز این جهت جایگاه جشنواره  جایگاه بی بدیلی است.

او در خصوص اقدامات و حمایت دفتر موسیقی از این جشنواره در مدت زمانی که عهده دار این مسئولیت بوده پاسخ داد: دفتر موسیقیدرطی سال عهده دار برگزاری سه جشنواره موسیقی است.  جشنواره  ملی موسیقی جوان،  جشنواره موسیقی نواحی و جشنوارهموسیقی  فجر. در هر سه جشنواره، بودجه، پشتیبانی و حمایت از طریق دفتر موسیقی تامین می شود  که شامل هزینه های جشنواره،دبیرخانه،  دستمزد دبیران جشنواره و داوران ، اهدا جوائز ، اهدا لوح های تقدیر، تندیس و برگزاری مراسم اختتامیه واست. بطورکاملآنچه که در جشنواره موسیقی جوان اتفاق می افتد با حمایت و بودجه دفتر موسیقی است و از ابتدا فرایند برگزاری جشنواره از انتخابدبیر محترم تا پایان اتفاقاتی است که بواسطه دفتر موسیقی رقم می خورد.

الهیاری در خصوص حمایت و بودجه‌ای که باید از سوی دفتر موسیقی برای برگزیدگان جشنواره تامین شود، اظهار داشت:جشنوارهاتفاق و یا رویدادی برای برجسته سازی ، نمایان کردن ونشان دادن بهترین ها است. جشنواره در معرفی این بهترین ها همیشه کمک کرده است، اما اینکه بعد از جشنواه چه اتفاقی برای برگزیده ها  خواهد افتاد باید بگویم برخی از این عزیزان برگزیده در سالهایگذشته  به جشنواره موسیقی فجر راه پیدا کرده اند و در چنین رویداد بزرگ هنری به هنرنمایی  پرداختند و برخی دیگر از این عزیزان بهواسطه جشنواره جوان وموفقیتی که درآن داشتند شهرت رسانه ای پیدا کرده  و به برنامه های تلویزیونی پرتماشاگر راه پیدا کردند و بهموفقیت های اقتصادی خوبی دست یافتند و در کنار موفقیتی که درجشنواره موسیقی جوان داشتند بسیاری ازاین دوستان موفق شدند درسالهای بعد در دانشگاه در رشته موسیقی تحصیل کنند و مدارج بالا کسب کردند و  به عنوان اساتید دانشگاه مشغول به کار شدند و یابه شکل غیررسمی در آموزشگاههای موسیقی  تدریس می کنند یا اساسا  آموزشگاه هایی  تاسیس کردند و به آموزش می پردازند. امانکته حائز اهمیتی که در سوال هم اشاره شده این است که اتفاق سازمان یافته تری برای برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان رقمبخورد به عنوان مثال این امکان را داشته باشند در گونه موسیقی خودشان به ارکستر های کشور مان راه پیدا کنند. چرا که برگزیدگاناین جشنواره ذخیره ای برای موسیقی کشور در آینده هستند و از دل آنها اساتید و استادانی چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه غیرآکادمیک و در قالب ارکسترها ظهور می یابند و طبیعی است همچنان علی رغم توفیقی هایی که بوده احتیاج است دراین زمینه  برنامهریزی های بهتری داشته باشیم تا شاهد اتفاقات بهتر برای این عزیزان  و آینده ای روشنتر برای آنها باشیم. حضور اساتید بزرگ موسیقی در جشنواره جوان غنیمت است و تداوم حضور آنان در این جشنواره، خواست قلبی ما است.

چاپ
>