X
با حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی شد

شنبه, 14 فروردین 1395

به گزارش نای، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی فرزاد طالبی را به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد.

در حکم علی جنتی خطاب به فرزاد طالبی آمده است:

«نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده‌ی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون امور هنری به موجب این حکم به سمت “مدیرکل دفتر موسیقی” منصوب می‌شوید. امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و تعادل سازنده با اهالی هنر نسبت به توسعه و ارتقا و گسترش ظرفیت‌های موسیقی سنتی و موسیقی نواحی، بهره‌گیری از هنر موسیقی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تنوع و تکثر در تولید و عرضه‌ی موسیقی و گسترش ظرفیت‌های موسیقی ایران، موفق و مؤید باشید.»

فرزاد طالبی از کارکنان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است که از تیرماه ۹۴ سرپرستی دفتر موسیقی را برعهده داشت. وی پیش از این شش سال معاون اجرایی اداره کل مطبوعات داخلی و همچنین معاونت تبلیغات محیطی سازمان زیباسازی شهر تهران بوده است.

چاپ
>