X

فرزاد طالبی به یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیام داد

دوشنبه, 6 شهریور 1396

فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیام داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در متن پیام مدیر کل دفتر موسیقی آمده است:
موسیقی ایرانی، فرصت ارزشمند بهره یابی از نتایج شگفت تلفیق زیبایی های فرهنگ و هنر این سرزمین و جلوۀ تمام ظرفیت های فکری و ظرافت های ذوق و منش و سلوک ایرانی ست که هموارۀ روزگار با زمان و زبان و زندگی ساکنان این خاک سربلند، زیستی شکوفا داشته است.
این زیست فرهنگی-اجتماعی هنر موسیقی ایرانی با فراز و فرود حیات تاریخی ایرانیان، این هنر را به یکی از شاخصه های اصلی بازشناسی و رصد تحولات مختلف در برهه های متنوع حیات این سرزمین، تبدیل کرده است و از این روی، آنچه به نسل امروز جامعۀ موسیقی ما رسیده، گنجینه ای است که بی تردید جای بسیاری برای تحقیق، آموزش، تداوم و برداشت های نو دارد.
مجموعه ای کم نظیر از پرده ها و لحن هایی که همچون سروی سایه فکن، هم ریشه در کسوت و تجربۀ چهره هایی ارجمند و گرانسنگ دارد و هم در هوای تازۀ نوگرایی و روزآمدی، شاخه می گستراند و باید و شاید که برگ و بارها و جوانه هایی دیگر گونه برآورد.
از این منظر، “یازدهمین جشنوراه ملی موسیقی جوان” ، به مثابۀ فرصتی مغتنم برای نمایش و مرور استعدادهاو توانمندی های تازه و نیز برجسته تر شدن لزوم حمایت ها و هدایت های تخصصی و کاربردی، می تواند محسوب گردد و توصیۀ موکد و بی تکرار به این جشنواره این که ضروری است تا جوانان هنرمند ما با درک و شناخت عمیق و دقیق زوایای موسیقی ملی و پیشنیۀ فرهنگی الحان بی بدیل رسیده تا امروز، لازمه هنری و نیاز اجتماعی جامعۀ کنونی را به درستی، تعریف کرده و متناسب با آن، نوآوری هایی به جا و گوش نواز ارائه دهند.و این مهم، به وسعت و شایستگی، هم ازظرفیت های بیکرانۀ موسیقی ایران عزیز بر می آید و هم از جغرافیای توانمندی ها و ذوق زیباشناسی جوانان ما، بیرون نخواهد بود که گفت:
به تماشا سوگند
و به آغاز کلام
آفتابی لب ایوان شماست
که اگر در بگشایید، به رفتار شما می تابد!

فرزاد طالبی
مدیرکل دفتر موسیقی

 

چاپ
>