X
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد مطرح کرد:

فرزاد طالبی: برگزیدگان جشنواره را باید وارد بخش تولید و اجرای صحنه‌ای کنیم

پنجشنبه, 9 شهریور 1396

جشنوارۀ ملی موسیقی جوان یازدهمین سال برگزاری خود را تجربه می‌کند. فرزاد طالبی در حاشیۀ اولین روز یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان پس از دیدن اجراها دربارۀ کیفیت و نقاط ضعف اجراهای این دوره به روابط عمومی جشنواره توضیح داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، فرزاد طالبی دربارۀ کیفیت اجراهای این دوره گفت: انتظار ما اجرایی‌هایی در سطح جشنواره است و منتظر اجراهای حرفه‌ای نیستیم. اجراها با توجه به اهداف و حدود جشنواره برآیند خوبی داشت. افزایش تعداد شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده روی آوردن اقبال به این جشنواره است.

او دربارۀ تأثیر جشنوارۀ ملی موسیقی جوان ادامه داد: جشنواره به طور حتم برای شرکت‌کنندگان کمک‌کننده است. می‌توان رویدادهای دیگری را نیز به آن اضافه نمود. به عنوان مثال، بخش‌های دیگری نظیر تولید را که یک مسئلۀ مهم است، می‌توان به آن اضافه کرد. شرکت‌کنندگان این جشنواره می‌توانند نقش مؤثری در تولید آثار خوب موسیقایی داشته باشند. در این بخش می‌توان بیشتر کار کرد، هر چند در سال گذشته انجمن موسیقی در این حوزه بسیار زحمت کشید. امسال نیز امیدوارم زحمات ادامه پیدا کند و به ثمر بنشیند و ما شاهد آلبوم‌های موسیقایی و اجراهای صحنه‌ای باشیم. می‌توان به ساز و کاری اندیشید که این هنرمندان به عنوان هنرمند حرفه‌ای وارد بازار موسیقی کشور شوند.

طالبی اشاره داشت که دفتر موسیقی آمادگی خود را برای افزودن بخش‌های جذاب برای جامعه مخاطب و شرکت‌کنندگان اعلام کرده است و اضافه نمود: بودجۀ جشنوارۀ ملی موسیقی جوان را به صورت کامل دفتر موسیقی تأمین می‌کند. ما برای افزودن بخش‌های مختلف و حتی بخش‌های موازی به جشنواره اعلام آمادگی کرده‌ایم. در بخش موسیقی نواحی می‌توان همپوشانی‌هایی با جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران داشت. می‌توانیم یک سازمان‌دهی نیز در جهت تعدد و تکثر جوایز در نظر بگیریم. نباید برگزیدگان را پس از جشنواره رها کنیم و باید آنها را وارد بخش تولید و اجرای صحنه‌ای کنیم. اگر این مسیر را با موفقیت طی کنیم، می‌توانیم بگوییم چرخه را تکمیل نموده‌ایم.

چاپ
>